"Pažinimo stebuklas" kasmetinė stovykla vaikams ir jaunimui su regos negalia

Taisyklės

STOVYKLOS “PAŽINIMO STEBUKLAS”

 TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS TAISYKLĖS
 2. Atvykti į stovyklą pasitikrinus sveikatą. Turėti sveikatos pažymą ir asmens dokumento kopiją.
 3. Dalyvavimas visoje stovyklos programoje yra privalomas. Nevėluoti į užsiėmimus, ekskursijas, išvykas, renginius. Stovyklos metu ryšėti stovyklą prezentuojančią geltoną skarelę.
 4. Laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, su kuriais juos supažindina vadovai ne vėliau kaip pirmąją stovyklos dieną.
 5. Tinkamai pagal oro sąlygas apsirengti: turėti galvos apdangalą nuo saulės, drabužius nuo lietaus, laisvalaikio ir sportinį apavą.
 6. Laikytis higienos reikalavimų. Bent vieną kartą per dieną nusiprausti po dušu. Ryte ir vakare išsivalyti dantis. Nusiprausti rankas prieš einant valgyti.
 7. Gyvenamose patalpose palaikyti švarą ir tvarką (nelaikyti gendančio maisto, vėdinti patalpas, drabužius sudėti į spintas, pasikloti lovą).
 8. Laikytis tvarkos reikalavimų valgykloje: ateiti valgyti nustatytu laiku, kartu su visais stovyklautojais, pavalgius sutvarkyti savo stalą ir sunešti nešvarius indus į tam skirtą vietą, negalima išnešti indų bei įrankių iš valgyklos.
 9. Sveikatos sutrikimo atveju stovyklautojas pirmiausia turi kreiptis į savo vadovą. Esant reikalui, vadovas stovyklautoją palydi pas stovyklos medicinos specialistą. Iškilus būtinybei stovyklautoją vežti į ligoninę, kartu vyksta už jį atsakingas vadovas. Jei stovyklautojas vartoja kokius nors medikamentus, jais turi pasirūpinti atskirai ir tėvų sutikime nurodyti, kokie medikamentai turimi. Stovyklautojams leidžiama vartoti tik tėvų sutikime nurodytus arba medicinos specialisto paskirtus medikamentus.
 10. Stovyklautojams draudžiama vieniems išeiti iš stovyklos teritorijos, ekskursijose ir išvykose draudžiama atsiskirti ar atsilikti nuo visos stovyklautojų grupės.
 11. Vykstant į ekskursiją transporto priemonėmis, laikytis transporto priemonių taisyklių: draudžiama iškišti rankas, persisverti pro važiuojančios transporto priemonės langą, važiuojant atidarinėti duris, išlipus iš transporto priemonės, iškart bėgti per gatvę ir kt.
 12. Eiti maudytis tik lydint vadovui. Griežtai laikytis maudymosi taisyklių ir reaguoti į vadovo signalus (švilpukas): trumpas sušvilpimas reiškia, kad vandenyje pažeistos maudymosi taisyklės, du kartus pažeidus maudymosi taisykles - maudynės nutraukiamos, ilgas švilpuko sušvilpimas reiškia, kad maudynės nutraukiamos.
 13. Maudymosi metu draudžiama šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos signalas.
 14. Visi dalyviai prieš išvykdami iš stovyklavietės turi nuvilkti lovos patalynę, sulankstyti ir palikti ant lovos, sutvarkyti savo kambarį, kuriame gyveno. Iš stovyklos išvykstama tik su vadovo žinia.
 15. Dalyviai patys yra atsakingi už kitų asmenų turtui ir asmenims padarytą žalą, jei ji padaryta dėl jų netinkamo elgesio ir jo pasekmių.
 16. Stovyklautojai turi elgtis ir kalbėti su visais pagarbiai, padėti mažesniems ir silpnesniems, prisiimti atsakomybę už netinkamą elgesį.
 17. Tėvai (globėjai) turi žinoti vadovų mobiliųjų telefonų numerius. Stovyklautojai mobiliojo ryšio priemones visos stovyklos metu atiduoda saugoti savo vadovui.
 18. Dalyviai, pažeidę stovyklos taisykles, šalinami iš stovyklos. Stovyklautojų pasiimti atvyksta tėvai (globėjai), kurie yra informuojami apie sprendimą pašalinti iš stovyklos.
 19. Tausoti stovyklos augmeniją, inventorių ir įrengimus, inventorių iš bendros inventoriaus saugojimo vietos imti tik su stovyklos vadovo leidimu.

 

 

Visi stovyklos dalyviai, vadovai, savanoriai ir atvykstantys svečiai turi susipažinti ir laikytis šiame apraše išvardintų taisyklių.Organizatoriai:
Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas
Klaipėdos regos ugdymo centras


Pagrindinis rėmėjas:
Rotary fondas
Klaipėdos senamiesčio Rotary klubas


Rėmėjai:
RC Sankt Wendel
RC Berlin Mickiewicz
RC Wiehl-Homburger Land
RC in Gummersbach
Rotary Club Chemnitz-Schlossberg
Rotary Club Warszawa Goethe
Rotary E-Club Distrikt 1860
Klaipėdos Rotary klubas „Aditė“
Rotary klubas „Karalienė Luizė“
Simmern Hunsrück
RC Mettmann
RC Frankfurt Alte Oper
Club Lviv International
Rotary Club Köln-Ambassador
RC Bornheim
RC Jülich-Herzogtum Jülich
RC Siegen-Schloß
RC Köln-Ville
Rotary klubas Klaipėda