"Pažinimo stebuklas" kasmetinė stovykla vaikams ir jaunimui su regos negalia

Taisyklės

STOVYKLOS “PAŽINIMO STEBUKLAS”

 TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS TAISYKLĖS
 2. Atvykti į stovyklą pasitikrinus sveikatą. Turėti sveikatos pažymą ir asmens dokumento kopiją.
 3. Dalyvavimas visoje stovyklos programoje yra privalomas. Nevėluoti į užsiėmimus, ekskursijas, išvykas, renginius. Stovyklos metu ryšėti stovyklą prezentuojančią geltoną skarelę.
 4. Laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, su kuriais juos supažindina vadovai ne vėliau kaip pirmąją stovyklos dieną.
 5. Tinkamai pagal oro sąlygas apsirengti: turėti galvos apdangalą nuo saulės, drabužius nuo lietaus, laisvalaikio ir sportinį apavą.
 6. Laikytis higienos reikalavimų. Bent vieną kartą per dieną nusiprausti po dušu. Ryte ir vakare išsivalyti dantis. Nusiprausti rankas prieš einant valgyti.
 7. Gyvenamose patalpose palaikyti švarą ir tvarką (nelaikyti gendančio maisto, vėdinti patalpas, drabužius sudėti į spintas, pasikloti lovą).
 8. Laikytis tvarkos reikalavimų valgykloje: ateiti valgyti nustatytu laiku, kartu su visais stovyklautojais, pavalgius sutvarkyti savo stalą ir sunešti nešvarius indus į tam skirtą vietą, negalima išnešti indų bei įrankių iš valgyklos.
 9. Sveikatos sutrikimo atveju stovyklautojas pirmiausia turi kreiptis į savo vadovą. Esant reikalui, vadovas stovyklautoją palydi pas stovyklos medicinos specialistą. Iškilus būtinybei stovyklautoją vežti į ligoninę, kartu vyksta už jį atsakingas vadovas. Jei stovyklautojas vartoja kokius nors medikamentus, jais turi pasirūpinti atskirai ir tėvų sutikime nurodyti, kokie medikamentai turimi. Stovyklautojams leidžiama vartoti tik tėvų sutikime nurodytus arba medicinos specialisto paskirtus medikamentus.
 10. Stovyklautojams draudžiama vieniems išeiti iš stovyklos teritorijos, ekskursijose ir išvykose draudžiama atsiskirti ar atsilikti nuo visos stovyklautojų grupės.
 11. Vykstant į ekskursiją transporto priemonėmis, laikytis transporto priemonių taisyklių: draudžiama iškišti rankas, persisverti pro važiuojančios transporto priemonės langą, važiuojant atidarinėti duris, išlipus iš transporto priemonės, iškart bėgti per gatvę ir kt.
 12. Eiti maudytis tik lydint vadovui. Griežtai laikytis maudymosi taisyklių ir reaguoti į vadovo signalus (švilpukas): trumpas sušvilpimas reiškia, kad vandenyje pažeistos maudymosi taisyklės, du kartus pažeidus maudymosi taisykles - maudynės nutraukiamos, ilgas švilpuko sušvilpimas reiškia, kad maudynės nutraukiamos.
 13. Maudymosi metu draudžiama šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos signalas.
 14. Visi dalyviai prieš išvykdami iš stovyklavietės turi nuvilkti lovos patalynę, sulankstyti ir palikti ant lovos, sutvarkyti savo kambarį, kuriame gyveno. Iš stovyklos išvykstama tik su vadovo žinia.
 15. Dalyviai patys yra atsakingi už kitų asmenų turtui ir asmenims padarytą žalą, jei ji padaryta dėl jų netinkamo elgesio ir jo pasekmių.
 16. Stovyklautojai turi elgtis ir kalbėti su visais pagarbiai, padėti mažesniems ir silpnesniems, prisiimti atsakomybę už netinkamą elgesį.
 17. Tėvai (globėjai) turi žinoti vadovų mobiliųjų telefonų numerius. Stovyklautojai mobiliojo ryšio priemones visos stovyklos metu atiduoda saugoti savo vadovui.
 18. Dalyviai, pažeidę stovyklos taisykles, šalinami iš stovyklos. Stovyklautojų pasiimti atvyksta tėvai (globėjai), kurie yra informuojami apie sprendimą pašalinti iš stovyklos.
 19. Tausoti stovyklos augmeniją, inventorių ir įrengimus, inventorių iš bendros inventoriaus saugojimo vietos imti tik su stovyklos vadovo leidimu.

 

 1. COVID-19 LIGOS PREVENCINĖS PRIEMONĖS

 

 1. Stovykloje gali dalyvauti tik sveiki vaikai, nesergantys lėtinėmis ligomis, nekarščiuojantys ir kurie neturi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.
 2. Stovykloje matuojama vaikų, atvykstančių į stovyklą, kūno temperatūra. Draudžiama dalyvauti stovykloje vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.
 3. Jei vaikui (ar vadovui) stovyklos metu pasireiškia simptomai ar karščiavimas, jis nedelsiant izoliuojamas, pranešama jo tėvams bei konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.
 4. Veiklos organizuojamos ne didesnėm nei 15 vaikų grupėms bei pasirūpinama, kad vienam vaikui veiklos vykdymo patalpose būtų skiriama ne mažesnis kaip 5 kv. m plotas. Taip užtikrinama, kad vaikai nuolat dalyvautų tik tos pačios grupės veiklose. Veiklos planuojamos laikantis grupių izoliacijos principo: kad būtų išvengta skirtingų grupių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose vykdoma veikla, tiek lauke.
 5. Prioritetas teikiamas veiklų organizavimui lauke.
 6. Veiklų metu ribojamas kontaktas su veiklose nedalyvaujančiais asmenimis. Jei to padaryti  neįmanoma, ribojamas kontakto laikas iki 15 min. ir išlaikomas saugus atstumas ne mažiau kaip 1 metro.
 7. Vaikų grupių vadovai turi užtikrinti, kad būtų laikomąsi saugaus ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei išlaikyti saugaus atstumo neįmanoma, turi būti vengiama fizinio kontakto ar ribojamas jo laikas. Taip pat visiems vyresniems nei 6 metų amžiaus veiklų, ypač vykdomų uždarose patalpose metu, rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 8. Stovykloje negali dalyvauti vaikai (ir vadovai), kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.
 9. Edukacinėse veiklose dalyvaujantiems vaikams (grupių vadovams) bei jų tėvams pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą), apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Taip pat apie draudimą veiklose dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas ar turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.
 10. Stovykloje sudarytos sąlygas vaikų ir darbuotojų rankų higienai – praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai, rankų dezinfekcijos priemonės prie įėjimo į namelius, tualetuose.
 11. Užtikrinama, kad mergaitėms ir berniukams įrengti atskiri miegamieji. Viename kambaryje apgyvendinama ne daugiau kaip 5 vaikai. Vienai vietai skiriama ne mažiau kaip 5 kv. m ploto. Kambariai periodiškai vėdinami, ne rečiau kaip du kartus per dieną.
 12. Maitinimas organizuojamas patalpose, išlaikant tarp vaikų grupių ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą. Į valgyklos patalpas ateina ir išeina vaikai srautiniu būdu - atskiromis grupėmis kartu su vadovais.
 13. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei ugdymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas vaikas, jos išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.
 14. Vykstantiems į baseiną mokiniai, kuriems 16 ir daugiau metų bei juos lydintys suaugę asmenys privalo turėti Galimybių pasą.

 

Visi stovyklos dalyviai, vadovai, savanoriai ir atvykstantys svečiai turi susipažinti ir laikytis

šiame apraše išvardintų taisyklių.