"Pažinimo stebuklas" kasmetinė stovykla vaikams ir jaunimui su regos negalia

Paramos sutartys

Svarbu žinoti, kad suteikus paramą, pelno siekiantiems juridiniams asmenims suteiktai paramos sumai pelno mokestis yra netaikomas.